wholesale jerseys Program – Logoden
HomeProgram

Program 2018

8.00 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 – 9.05 Slavnostní zahájení konference 
9.05 – 9.35 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph. D. – Legislativní změny ve vzdělávání dětí od září 2018
9.35 – 10.05 doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. – Využití postupů aplikované behaviorální analýzy při rozvoji komunikačních dovedností
10.05 – 10.35 PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. – Zapojení neverbálních způsobů komunikace, když jen verbální nestačí
10.35 – 11.00

Coffee break 

11.00 – 11.40 PhDr. Zuzana Jandová, Ph. D., Mgr. Natalia Slosarova – Komplexní sluchová stimulace u dětí v raném věku
11.40 – 12.20 Mgr. Katarína Sipos – Postup v komplexní práci s klientem s narušenou komunikační schopností 
12.20 – 13.00 Přestávka na oběd
13.00 – 13.40 PhDr. Lucie Durdilová – Poruchy polykání v dětském věku
13.40– 14.15 Mgr. Ing. Jana Horynová – Moderní technologie pohledem logopeda – příležitost, či hrozba?
14.15 – 14.25 Mgr. Markéta Paroubková – Zeta Assistl – softwarový program pro podporu terapie poruch řeči
14.25 – 15.00 Příklady dobré praxe a kazuistiky (Mgr. Jana Dudková, Mgr. Pavla Šusterová, Mgr. Jan Dezort)

Program – v roce 2017

8.00 – 9.000 Registrace účastníků
9.00 – 9.05 Slavnostní zahájení konference
9.05 – 9.40 MUDr. Jitka Vydrová, MgA. Alexandra Vebrová – Základní principy hlasové terapie
9.40 – 10.30 Mgr. Iva Dvořáková, Mgr. Petra Čornaničová – Autismus – nové pohledy 
10.30 – 10.55 Coffee break
10.55 – 11.40 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. – Legislativní změny ve vzdělávání dětí od září 2017
11.40 – 12.00 Mgr. Barbora Zobanová – Role zrakového terapeuta v péči o logopedické pacienty
12.00 – 12.30 Přestávka na oběd
12.30 – 13.10 PhDr. Zuzana Jandová, Ph.D. – Koktavost v raném věku
13.10 – 13.40 Mgr. Katarína Sipos – Individualizovaná sluchová stimulácia podľa dr. Johansena
a jej miesto v intervencii logopedických a iných vývinových ťažkostí
13.40 – 14.15 Mgr. Jan Dezort – Nové trendy v dg. balbuties
14.15 – 14.45 PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.  – Alternativní způsoby výuky u vývojové dysfázie
14.45-15.00 Mgr. Bronislava Čečotková, Ing. Pavel Strnad – ROGER Focus – v ohnisku komunikace, pomoc v učení

Změny v programu vyhrazeny. 

Kontakt


SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Výmolova 169
Praha 5


777 070 900


logodenpraha@gmail.com

 wholesale jerseys