wholesale jerseys Program – Logoden
HomeProgram

Program je průběžně aktualizován

8.00 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 – 9.05 Slavnostní zahájení konference
9.05 – 9.40 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph. D. – Legislativní změny ve vzdělávání dětí od září 2018
9.40 – 10.30 Přednáška č. 2
10.30 – 10.55 Coffee break
10.55 – 11.40 Přednáška č. 3
11.40 – 12.00 Přednáška č. 4
12.00 – 12.30 Přestávka na oběd
12.30 – 13.10 Přednáška č. 5
13.10 – 13.40 Přednáška č. 6
13.40 – 14.15 Přednáška č. 7
14.15 – 14.25 Mgr. Markéta Paroubková – Zeta Assistl – softwarový program pro podporu terapie poruch řeči
14.25 – 15.00 Příklady dobré praxe a kazuistiky

Program – v roce 2017

8.00 – 9.000 Registrace účastníků
9.00 – 9.05 Slavnostní zahájení konference
9.05 – 9.40 MUDr. Jitka Vydrová, MgA. Alexandra Vebrová – Základní principy hlasové terapie
9.40 – 10.30 Mgr. Iva Dvořáková, Mgr. Petra Čornaničová – Autismus – nové pohledy 
10.30 – 10.55 Coffee break
10.55 – 11.40 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. – Legislativní změny ve vzdělávání dětí od září 2017
11.40 – 12.00 Mgr. Barbora Zobanová – Role zrakového terapeuta v péči o logopedické pacienty
12.00 – 12.30 Přestávka na oběd
12.30 – 13.10 PhDr. Zuzana Jandová, Ph.D. – Koktavost v raném věku
13.10 – 13.40 Mgr. Katarína Sipos – Individualizovaná sluchová stimulácia podľa dr. Johansena
a jej miesto v intervencii logopedických a iných vývinových ťažkostí
13.40 – 14.15 Mgr. Jan Dezort – Nové trendy v dg. balbuties
14.15 – 14.45 PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.  – Alternativní způsoby výuky u vývojové dysfázie
14.45-15.00 Mgr. Bronislava Čečotková, Ing. Pavel Strnad – ROGER Focus – v ohnisku komunikace, pomoc v učení

Změny v programu vyhrazeny. 

Kontakt


SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Výmolova 169
Praha 5


777 070 900


logodenpraha@gmail.com

 wholesale jerseys