HomeProgram

Program 2018

8.00 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 – 9.05 Slavnostní zahájení konference
9.05 – 9.35 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph. D. – Legislativní změny ve vzdělávání dětí od září 2018
9.35 – 10.05 doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. – Využití postupů aplikované behaviorální analýzy při rozvoji komunikačních dovedností
10.05 – 10.35 PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. – Zapojení neverbálních způsobů komunikace, když jen verbální nestačí
10.35 – 11.00 Coffee break
11.00 – 11.40 PhDr. Zuzana Jandová, Ph.D., Mgr. Natalia Šlosarová – Komplexní sluchová stimulace u dětí v raném věku
11.40 – 12.20 Mgr. Katarína Sipos – Postup v komplexní práci s klientem s narušenou komunikační schopností 
12.20 – 13.00 Přestávka na oběd
13.00 – 13.30 PhDr. Lucie Durdilová – Poruchy polykání v dětském věku
13.30 – 14.00 Mgr. Ing. Jana Horynová – Moderní technologie pohledem logopeda – příležitost, či hrozba?
14.00 – 14.20 Mgr. Jan Dezort – Kazuistika – balbuties
14.20 – 14.30 Mgr. Markéta Paroubková – Zeta Assistl – softwarový program pro podporu terapie poruch řeči

Kontakt


SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Výmolova 169
Praha 5


777 070 900


logodenpraha@gmail.com