HomePřednášející

Přednášející v roce 2018

dezort

Mgr. Jan Dezort je klinický logoped s více jak desetiletou praxí. V rámci své práce se specializuje především na poruchy plynulosti řeči. Úspěšně absolvoval prestižní roční program European Clinical Specialization in Fluency Disorders, díky kterému měl možnost se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti diagnostiky a terapie poruch plynulosti řeči. Účastnil se několika stáží v Michael Palin Centre v Londýně, které se specializuje na pomoc lidem s poruchou plynulosti řeči. Jeho cílem je zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o poruchách plynulosti řeči, rozšířit nabídku diagnostických postupů a možných terapeutických postupů v ČR tak, aby bylo možné zvýšit úspěšnost naší práce a pomoci co největšímu počtu klientů. V současné době provozuje vlastní praxi v Brně a věnuje se přednáškové činnosti v ČR i v zahraničí.

durdilova-lucie

PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.  vystudovala magisterský, poté doktorský studijní program Speciální pedagogika – se zaměřením logopedie/surdopedie, na UK PedF v Praze.  Je klinický logoped se zaměřením na poruchy řeči a komunikace, poruchy polykání u dětí a dospělých. V současné době působí v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

foto_janahorynova Mgr. Ing. Jana Horynová – vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii – surdopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále zde  pokračuje v doktorském studiu oboru Speciální pedagogika. Zároveň pracuje jako logopedka v předatestační přípravě v Centru následné péče Fakultní nemocnice v Motole, kde se věnuje především problematice neurogenních poruch komunikace a dysfagií v dospělém věku. V rámci své předatestační přípravy i doktorského studia se odborně zabývá celým spektrem poruch řeči a jazyka.
Lenka Felcmanova PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. – místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou speciálněpedagogické diagnostiky a poradenství a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.
snimek-obrazovky-2017-09-07-v-12-13-35 PhDr. Zuzana Jandová, Ph.D. (roz. Olekšáková) – vystudovala klinickou logopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V doktorském studiu pokračovala na UK v Praze. V roce 2009 získala atestaci na LF SZU. Ve své odborné i klinické praxi se věnuje koktavosti a myofunkčním poruchám. V roce 2007 založila Logopedické centrum ASOBI. Je držitelkou certifikátů MZ ČR opravňující k vykonávání diagnostiky a terapie dysfagie, dysfunkce orofaciálního svalstva a myofunkční poruchy. V roce 2016 získala certifikát JIAS (Johansenova Individualizovaná Auditivní Stimulace). Je spoluautorkou publikace Koktavost – integrativní přístup/terapie.
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
img-201809_lp PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. – působí na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, přednáší k tématům z oblasti speciální andragogiky, je koordinátorkou odborných praxí ze speciální andragogiky. Blíže se věnuje pracovnímu uplatnění osob s postižením, podpoře jejich osamostatňování a začlenění do společnosti. Dlouhodobě spolupracuje se zahraničními institucemi, v letech 2002-2007 pracovala ve Vídni (Rakousko) jako výzkumná pracovnice v evropských projektech.
snimek-obrazovky-2017-09-03-v-18-26-16 Mgr. Katarína Sipos – zakladatelka a ředitelka Centra AVARE, INPP terapeutka, JIAS terapeutka a národní ředitelka pro Slovensko a ČR. Vystudovala klinickou logopedii na PedFUK v Bratislavě. Absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik PCA, dále odborný výcvik „Rodinné konstelace dle B. Hellingera. Absolvovala specializované studium JIAS (Johansenova Individualizovaná Auditivní Stimulace) v Dánsku pod dohledem dr. Johansena. V této metodě byla první licencovanou osobou na Slovensku. Má za sebou speciální studium bilaterální integrace v Polsku a Anglii a pravidelně se účastní supervizí. Loňský rok absolvovala praktický kurz Systematické terapie očí pod vedením M. Wiendl.
slosarova Mgr. Natalia Šlosarová – studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě obor speciálněpedagogické poradenství a surdopedie. Pracovala v několika mateřských školách, kde sbírala zkušenosti s dětmi s opožděným i narušeným vývojem řeči. Další zkušenosti získala během stáže v zahraničí nebo práci v Montessori školce. Momentálně pracuje v logopedickém centru ASOBI, kde se věnuje sluchovému tréninku u dětí s poruchami řeči.
logopedieprosek-cz_marketa-2-225x300

Mgr. Markéta Paroubková – vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci na Pedagogické fakultě obor Logopedie. V rámci předatestační přípravy v oboru Klinická logopedie navštěvuje odborné kurzy z oblasti logopedie a speciální pedagogiky. 

Věnuje se publikační činnosti, zaměřuje se na rozvoj grafomotoriky u dětí. V současné době pracuje v Ambulanci klinické logopedie Logopedie Prosek a v komunitním centru Motýlek, kde pracuje jako logoped u dětí s mentálním a kombinovaným postižením. S Akademií věd ČR spoluvytváří software pro podporu terapie poruch řeči. 

Kontakt


SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Výmolova 169
Praha 5


777 070 900


logodenpraha@gmail.com