wholesale jerseys Přednášející – Logoden
HomePřednášející

Přednášející v roce 2018

PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.

foto_janahorynova Mgr. Ing. Jana Horynová – vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii – surdopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále zde  pokračuje v doktorském studiu oboru Speciální pedagogika. Zároveň pracuje jako logopedka v předatestační přípravě v Centru následné péče Fakultní nemocnice v Motole, kde se věnuje především problematice neurogenních poruch komunikace a dysfagií v dospělém věku. V rámci své předatestační přípravy i doktorského studia se odborně zabývá celým spektrem poruch řeči a jazyka.
Lenka Felcmanova PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. – místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou speciálněpedagogické diagnostiky a poradenství a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. 
snimek-obrazovky-2017-09-07-v-12-13-35 PhDr. Zuzana Jandová, Ph.D. (roz. Olekšáková) – vystudovala klinickou logopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V doktorském studiu pokračovala na UK v Praze. V roce 2009 získala atestaci na LF SZU. Ve své odborné i klinické praxi se věnuje koktavosti a myofunkčním poruchám. V roce 2007 založila Logopedické centrum ASOBI. Je držitelkou certifikátů MZ ČR opravňující k vykonávání diagnostiky a terapie dysfagie, dysfunkce orofaciálního svalstva a myofunkční poruchy. V roce 2016 získala certifikát JIAS (Johansenova Individualizovaná Auditivní Stimulace). Je spoluautorkou publikace Koktavost – integrativní přístup/terapie. 

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

img-201809_lp

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. – působí na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, přednáší k tématům z oblasti speciální andragogiky, je koordinátorkou odborných praxí ze speciální andragogiky. Blíže se věnuje pracovnímu uplatnění osob s postižením, podpoře jejich osamostatňování a začlenění do společnosti. Dlouhodobě spolupracuje se zahraničními institucemi, v letech 2002-2007 pracovala ve Vídni (Rakousko) jako výzkumná pracovnice v evropských projektech.

snimek-obrazovky-2017-09-03-v-18-26-16 Mgr. Katarína Sipos – zakladatelka a ředitelka Centra AVARE, INPP terapeutka, JIAS terapeutka a národní ředitelka pro Slovensko a ČR. Vystudovala klinickou logopedii na PedFUK v Bratislavě. Absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik PCA, dále odborný výcvik „Rodinné konstelace dle B. Hellingera. Absolvovala specializované studium JIAS (Johansenova Individualizovaná Auditivní Stimulace) v Dánsku pod dohledem dr. Johansena. V této metodě byla první licencovanou osobou na Slovensku. Má za sebou speciální studium bilaterální integrace v Polsku a Anglii a pravidelně se účastní supervizí. Loňský rok absolvovala praktický kurz Systematické terapie očí pod vedením M. Wiendl.
slosarova Mgr. Natalia Šlosarová – studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě obor speciálněpedagogické poradenství a surdopedie. Pracovala v několika mateřských školách, kde sbírala zkušenosti s dětmi s opožděným i narušeným vývojem řeči. Další zkušenosti získala během stáže v zahraničí nebo práci v Montessori školce. Momentálně pracuje v logopedickém centru ASOBI, kde se věnuje sluchovému tréninku u dětí s poruchami řeči. 
logopedieprosek-cz_marketa-2-225x300

Mgr. Markéta Paroubková – vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci na Pedagogické fakultě obor Logopedie. V rámci předatestační přípravy v oboru Klinická logopedie navštěvuje odborné kurzy z oblasti logopedie a speciální pedagogiky. 

Věnuje se publikační činnosti, zaměřuje se na rozvoj grafomotoriky u dětí. V současné době pracuje v Ambulanci klinické logopedie Logopedie Prosek a v komunitním centru Motýlek, kde pracuje jako logoped u dětí s mentálním a kombinovaným postižením. S Akademií věd ČR spoluvytváří software pro podporu terapie poruch řeči. 

Přednášející v roce 2017

bockova PhDr. Mgr. Barbora Bočková, Ph.D. – vystudovala speciální pedagogiku na PdF MU a po ukončení doktorského studia zde vyučuje specializaci logopedie, věnuje se problematice vývojové dysfázie. Dlouhodobě spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem a ZŠ logopedickou v Brně, další zkušenosti získala i během stáží v zahraničí.
Mgr. Bronislava Čečotková vystudovala speciální pedagogiku na UK v Praze. Po zakončení studia učila na ZvŠ a prvním stupni ZŠ a zároveň působila jako školský logoped. V současnosti pracuje jako akustický poradce ve společnosti REJA spol. s r. o, kde se věnuje poradenství a spolupracuje s lékaři na verifikaci sluchadel.
_dsc2080 Mgr. Petra Čornaničová vystudovala jednooborou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci a bakalářský program speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a psychopedii  na PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii, výcvik pro užití EEG-biofeedback. V současnosti je zařazena do předatestační přípravy oboru klinická psychologie, je frekventantkou kurzu Rorschachovi metody a psychoterapeutického výcviku KBT.
dezort Mgr. Jan Dezort je klinický logoped s více jak desetiletou praxí. V rámci své práce se specializuje především na poruchy plynulosti řeči. Úspěšně absolvoval prestižní roční program European Clinical Specialization in Fluency Disorders, díky kterému měl možnost se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti diagnostiky a terapie poruch plynulosti řeči. Účastnil se několika stáží v Michael Palin Centre v Londýně, které se specializuje na pomoc lidem s poruchou plynulosti řeči. Jeho cílem je zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o poruchách plynulosti řeči, rozšířit nabídku diagnostických postupů a možných terapeutických postupů v ČR tak, aby bylo možné zvýšit úspěšnost naší práce a pomoci co největšímu počtu klientů. V současné době provozuje vlastní praxi v Brně a věnuje se přednáškové činnosti v ČR i v zahraničí.
dsc_0717 Mgr. Iva Dvořáková klinická psycholožka působící již téměř 10 let v Carpe diem Bohemia s.r.o., kde se specializuje především na dětskou klientelu s komunikačními problémy. Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity, v roce 2009 složila atestační zkoušku z klinické psychologie a rok poté také funkční specializaci v psychoterapii.  Aktuálně se připravuje k atestaci z dětské klinické psychologie. Specializuje se na poruchy vývoje v dětském věku, poruchy řeči a komunikace, ale i  „neurotické“ potíže a psychoterapeutické postupy u dětí. Spolupracovala také na přípravě knihy Autismus – Jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchami autistického spektra, která v nedávné době vyšla v nakladatelství Logos. 
Lenka Felcmanova

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. – místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou speciálněpedagogické diagnostiky a poradenství a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.

snimek-obrazovky-2017-09-07-v-12-13-35 PhDr. Zuzana Jandová, Ph.D. (roz. Olekšáková) – vystudovala klinickou logopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V doktorském studiu pokračovala na UK v Praze. V roce 2009 získala atestaci na LF SZU. Ve své odborné i klinické praxi se věnuje koktavosti a myofunkčním poruchám. V roce 2007 založila Logopedické centrum ASOBI. Je držitelkou certifikátů MZ ČR opravňující k vykonávání diagnostiky a terapie dysfagie, dysfunkce orofaciálního svalstva a myofunkční poruchy. V roce 2016 získala certifikát JIAS (Johansenova Individualizovaná Auditivní Stimulace). Je spoluautorkou publikace Koktavost – integrativní přístup/terapie. 
snimek-obrazovky-2017-09-03-v-18-26-16 Mgr. Katarína Sipos – zakladatelka a ředitelka Centra AVARE, INPP terapeutka, JIAS terapeutka a národní ředitelka pro Slovensko a ČR. Vystudovala klinickou logopedii na PedFUK v Bratislavě. Absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik PCA, dále odborný výcvik „Rodinné konstelace dle B. Hellingera. Absolvovala specializované studium JIAS (Johansenova Individualizovaná Auditivní Stimulace) v Dánsku pod dohledem dr. Johansena. V této metodě byla první licencovanou osobou na Slovensku. Má za sebou speciální studium bilaterálí integrace v Polsku a Anglii a pravidelně se účastní supervizí. Tento rok absolvovala praktický kurz Systematické terapie očí pod vedením M. Wiendl.
fotka_pas Ing. Pavel Strnad vystudoval biomedicínské inženýrství na ČVUT v Praze, oblasti sluchu se věnoval již při studiích na Ústavu experimentální medicíny, AV ČR, v. v. i. V současnosti působí jako akustický poradce ve společnosti REJA spol. s r. o., kde se věnuje poradenství a technickému zajištění v oblasti sluchadel a bezdrátových asistenčních zařízení pro poslech.
sasa-vebrova MgA. Alexandra Vebrová vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka – obor operní zpěv, Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy Praha – obor rozhlasová a televizní žurnalistika a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze tříleté studium v rámci celoživotního vzdělávání – obor speciální pedagogika. Více jak deset let pracovala jako redaktorka, scenáristka a moderátorka v Českém rozhlase. Od roku 2002 do současnosti spolupracuje jako scenáristka a asistentka režie s Českou televizí. Jako scenáristka a koordinátor se podílela na výukovém DVD „Metodika výuky hlasové a mluvní výchovy“. Při Hlasovém a sluchovém centru Praha vykonává lektorskou činnost v rámci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu  „Edukace a reedukace hlasu“ a práci hlasového terapeuta.
mudr-jitka-vydrova prim. MUDr. Jitka Vydrová – odborná lékařka v oboru otorhinolaryngologie, se řadu let věnuje diagnostice a terapii poruch profesionálního a uměleckého hlasu a léčbě onemocnění s hlasem souvisejících. Podařilo se jí ve své práci propojit dva své celoživotní zájmy – medicínu a hudbu. Je zakladatelkou a vedoucí lékařkou Hlasového a sluchového centra Praha. Toto specializované pracoviště se zabývá nejen diagnostikou a léčbou poruch hlasu, ale provádí i experimentální a výzkumnou práci v oblasti patofyziologie lidského hlasu. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti, externě přednáší fyziologii a patologii hlasu na vysokých školách pedagogického směru. Vyučuje Fyziologii a hygienu hlasu na pěveckém oddělení Pražské konzervatoře a na pěveckém oddělení konzervatoře Jana Deyla. Je autorkou učebnic: „Fyziologie a hygiena hlasu“ a „Hlasová terapie“ a populárně naučné knihy “Rady ke zpívání”.          
564340_3662411573280_337314647_n Mgr. Barbora Zobanová je jedna z prvních zrakových terapeutů v ČR. Od roku 2004 pracuje v Soukromé oční ambulanci MUDr. Anna Zobanová. Převážně pracuje s dětskými pacienty s vícečetným nejen zrakovým postižením (DMO, CVI, mozkové příhody různé etiologie), ale i s dalšími věkovými skupinami. Od října 2016 začala spolupracovat s Oční klinikou VFN při 1.LF UK v rámci projektu s Lůžkem včasné rehabilitace iktového centra VFN při 1.LF UK. Externě vyučuje na PedF UK – katedra Speciální pedagogiky, ČVUT Fakulta Biomedicínského inženýrství – katedra Optik a optometrista.

Kontakt


SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Výmolova 169
Praha 5


777 070 900


logodenpraha@gmail.com

 wholesale jerseys